Taubat -

8:35 AM

Rasulullah SAW pernah bersabda yang bermaksud: "Dua golongan daripada umatku, apabila mereka baik maka baiklah manusia, dan apabila mereka rosak maka rosaklah manusia, iaitu umarak dun ularna." (Riwayat Ibnu Abdul Barri dan Abu Nuaim)

-Pesanan untuk ku dan untuk semua-

You Might Also Like

1 comments

Like us on Facebook